Privatpersoner


Feldenkrais för privatpersoner

Feldenkraismetoden lär ut hur en rörelse blir lättare, friare och behagligare så den kan utföras med minsta möjliga ansträngning med bästa möjliga funktion. Alla gagnas av detta, stora som små. Effekterna är båda fysiska och psykiska.

 

Nedan ser du sex exempel på grupper eller besvär som Feldenkraismetoden är väldigt lämplig för.

Du kan klicka på länkarna och läsa vidare.