Privatpersoner


Feldenkrais för privatpersoner

När du vänder dig till mig för att få hjälp kan du välja på att få individuella lektion eller delta i gruppträning. Du kan dessutom välja om du vill gå hos mig i Trelleborg eller om vi ses online.


Många kommer i kontakt med Feldenkrais® pga smärta och stelhet men vem som helst har glädje av metoden eftersom den lär ut hur du kan röra dig med minsta möjliga ansträngning och med bästa möjliga funktion.


Nedan ser du sex exempel på grupper eller besvär som metoden Feldenkrais® är väldigt lämplig för.

Klicka på bild eller text för att läsa vidare.