Stress och utbrändhet


Stress och utbrändhet

En effektiv väg tillbaka till välbefinnande efter perioder av stress och i värsta fall utbrändhet går via RÖRELSE.


Rörelser produceras av våra muskler som i sin tur styrs av vårt nervsystem och vår hjärna. Rörelse är därför ett effektivt

sätt att samtala med hjärnan. Modern forskning visar att hjärnan är formbar och under ständig utveckling.

Detta tar Feldenkraismetoden fasta på och är, med sina mjuka och skonsamma rörelser, ett slagkraftigt redskap när det gäller att lära sig att gå från ett icke önskvärt till ett önskvärt beteendemönster.


Metoden lär dig att hantera stress genom ökad kroppskännedom, andning och avslappning. Detta gör att man känner sig mer balanserad och upplever ett lugn och välmående. En ATM-lektion (awareness through movement) kan liknas vid meditation med hjälp av rörelser.


Du utvecklas även som individ och kan växa och ta dig an större utmaningar och få en ökad livskvalitet.


Människor som regelbundet går på Feldenkrais-lektioner upplever ofta en extraordinär avslappning och medvetenhet som så många är i behov av i dagens intensiva tillvaro.


Även personer med sömnproblem kan ha stor nytta av metoden liksom personer som genomgår cellgiftbehandlingar och drabbas av sk chemo brain.