Om Moshe Feldenkrais


Moshe Feldekrais

1904-1984

Moshe Feldenkrais föddes i det som idag är Ukraina. Familjen flyttade sedan till nuvarande

Vitryssland. Som tonåring arbetade han i flera år i Palestina framförallt som grovarbetare

men även som kartritare och matematiklärare. Han var en aktiv idrottsman som höll på med

fotboll, gymnastik och jiu-jitsu.


Han utbildade sig till ingenjör i Paris och doktorerade därefter i fysik vid universitetet i

Sorbonne. Han arbetade även som forskiningsassistent åt Joliot-Curie vid Radiuminstitutet. 


I Paris mötte Feldenkrais Jigoro Kano, den moderna judons skapare, som blev Feldenkrais

mentor. Tillsammans med Kano introducerade Feldenkrais denna kampsport i västvärlden

och var också en av de första europeer att få svart bälte.


Efter tyskarnas invasion av Frankrike flydde Feldenkrais till Storbritannien där han under

1940-talet arbetade som forskare i Skottland.


Feldenkrais utvecklade en metod som integrerade medvetenhet, hjärnans funktionalitet

och kroppen för att först hela sig själv och sedan andra.


Ett av hans främsta bidrag var att han förstod att vid skada eller sjukdom så blir de områden i hjärnan som hanterar rörelse och känsla i kroppen (engelskans sensation) underutnyttjade och tynar bort eftersom vår hjärna tillämpar principen "use it or lose it". Dessa områden i hjärnan förlorar sin förmåga att avkoda fina detaljer och blir således "odifferentierade" när de inte används.


Han upptäckte att genom att göra långsamma rörelser med stor medvetenhet kunde han åter igen differentiera nämda områden i hjärnan och uppnå radikalt förbättrad funktion.


Feldenkrais använde sin metod med stor framgång på människor med helt olika inlärningsbehov, allt ifrån gravt cp-skadade barn till kända musiker. Han undervisade i Israel, Europa och i USA samt skrev flera böcker. Moshe Feldenkrais fortsatte att utveckla metoden fram till sin död 1984.Några citat av Moshe Feldenkrais:


"Vad jag är ute efter är inte flexibla kroppar utan flexibla hjärnor


"När du vet vad du gör kan du göra vad du vill"


"Gör det omöjliga möjligt,

det möjliga lätt,

det lätta elegant"