Vad är Feldenkrais?


Vad är Feldenkrais?

Feldenkrais handlar om inlärning. Metoden påminner kroppen och nervsystemet om hur vi rörde oss när vi var små. Ett litet barn använder nämligen kroppen så som den är designad att användas.


Varför slutar vi att röra oss som ett barn?


Längs livet utsätts vi för stress, utför enformigt arbete, sitter mycket, påverkas av känslor

och kulturen vi lever i osv. Detta skapar ovanor som gör oss illa på sikt (ihopsjunken

hållning, uppdragna axlar, framskjutet huvud, ytlig andning, håller in magen osv). Vi börjar röra oss ineffektivt och i förlängningen gör det oss trötta och kan orsaka smärta.


Med små, skonsamma rörelser hjälper Feldenkrais-metoden kroppen att lära om, bryta

vanor och upphöra med onödiga rörelsemönster. Vi kan bli medvetna om hur vi rör oss

och kan på så sätt uppnå ett större välbefinnande.


Effekter av Feldenkrais-metoden


När du lär dig att använda mer av dig själv i en rörelse minskar belastningen på respektive kroppsdel. Överarbetade kropps-delar blir avlastade och spänningar och smärta kan klinga av. Andra effekter är t ex ökad rörlighet, skönare hållning, bättre balans och friare andning.


Med ökad kroppslig funktion följer även positiva mentala effekter så som en känsla av lugn och ro och ökad förmåga att bara vara i det du gör för stunden. För somliga blir förmågan att koncentrera sig och prioritera mycket bättre. Vissa märker att kreativiteten ökar. För andra känns livet allmänt lättare och man blir mindre kritisk, både mot sig själv och andra.Hur utövas Feldenkrais-metoden?


Det finns två sätt:


  • Individuella lektioner (behandlingar) - personen ligger på en Feldenkrais-bänk och det är i huvudsak pedagogen som gör rörelserna åt personen. Pedagogen håller sig alltid inom vad kroppen tillåter, dvs det handlar om relativt små, mjuka rörelser och aldrig ytterlägen, streching eller "knäckande". En lektion tar ca 50 minuter.


  • Grupplektioner - pedagogen håller sk ATM-lektioner (Awareness Through Movement) där deltagarna följer pedagogens instruktioner. Även här håller man sig inom det spann som är enkelt och bekvämt för kroppen. Vanligast är att lektionen sker liggande på golvet. Den kan även vara sittande på en stol eller stående. Tidsåtgången varierar men uppgår normalt till en timme.

        

Det finns en mängd olika typer av ATM-lektioner. Många involverar hela kroppen, så som i exemplet här nedan. Sedan finns det lektioner som t ex bara handlar om andning, om käken eller lektioner som i princip enbart görs i tanken.


Oavsett typ av lektion så är ett långsamt tempo väsentligt. Om du gör rörelsen snabbt så upprepar du bara det du redan kan. Genom att sakta ner har du en chans att känna och upptäcka nya möjligheter. Så sker inlärning!


De allra flesta märker skillnad efter första lektionen. Det varierar från person till person hur länge effekten av en lektion sitter i. Vanligtvis sitter effekten av den allra första lektionen i från några timmar till några dagar. Därefter brukar ens gamla vanorna ha en förmåga att ta över igen. Men för varje lektion brukar resultatet stanna kvar allt längre.


Vad är det som händer i kroppen?


Feldenkrais-metoden kan beskrivas på många olika sätt. Här kommer jag successivt att att lägga upp filmer där metoden förklaras. Jag kommer även att ge exempel på hur metoden kan underlätta livet i din vardag.