Idrottare


Idrottare/motionärer

Med hjälp av Feldenkraismetoden kan du lära dig hur du rör dig mer

energieffektivt och med mindre friktion och därmed orkar mer.


Musklerna kan bli långa av egen fri vilja och utan streching och du blir mer

avslappnad och rörligare.


Du blir medveten om hur kroppens olika delar samarbetar, var en rörelse

börjar och hur kraften överförs via ditt skelett.

När du blir medveten om hur du rör dig minskar skaderisken.


Metoden används av många elitidrottare världen runt, t ex av det

kanadensiska skidlandslaget, se länk.

Feldenkrais & High Performance Sport:

The Canadian Alpine Ski Team


På begäran kör jag kursen "Feldenkrais för idrottare & motionärer".

Det är en 5-veckors kurs där du får utforska det som beskrivits ovan.

Skicka ett e-mail och anmäl intresse!