Seniorer


Seniorer

Förbättra eller förebygg


På äldre dar kan man känna sig orörlig eller ostadig och är kanske rädd för att falla och skada sig.

Många äldre personer ogillar att promenera utan att ha något eller någon att hålla sig i. Trappor kan kännas som en stor utmaning. Att nå ner till sina fötter för att ta på sig skorna kan vara besvärligt.

Många år av felaktig hållning kan ha satt spår i form av smärta.


Med Feldenkraismetoden kan man på nytt lära sig hur kroppen kan användas; hur du står och går stadigt, hur du böjer dig, hur du vrider dig, hur du sträcker dig osv.

Detta har du kunnat när du var barn. Dock skaffar vi oss ovanor längs livet, även när det gäller hur vi rör oss. Detta har en tendens att begränsa oss allt mer ju äldre vi blir.

Det är dock aldrig för sent att göra något åt det!


Vår hjärna är fantastisk och fortsätter lära hela livet! Och ju snällare vi är mot kroppen medan inlärningen pågår, ju snabbare går det. Detta är en anledning till att Feldenkraismetoden är så lämplig för äldre personer.


Den kurs som vänder sig primärt till seniorer är "Stabil & Graciös", läs mer under länken.

Har du svårt att sitta en längre stund på en stol eller inte kan stå kortare stunder även om du har stöd av en stol så är

individuella lektioner att föredra. Dessa anpassas efter varje individ.

Att kombinera grupp- och individuella lektioner går naturligtvis ypperligt.