Privatpersoner


Feldenkrais för privatpersoner

Feldenkraismetoden lär ut hur en rörelse blir lättare, friare och behagligare så den kan utföras med minsta

möjliga ansträngning med bästa möjliga funktion. Alla gagnas av detta, stora som små. Effekterna är båda

fysiska och psykiska.

 

Nedan ser du sex exempel på grupper eller besvär som Feldenkraismetoden är väldigt lämplig för.

Du kan klicka på länkarna och läsa vidare.


Skicka ett mail till Anna

anna@easymoving.se

Anna Harrstedt

Auktoriserad Feldenkraispedagog


Hedvägen 192 (Hälsokuben) Trelleborg

- ingång från Maskingatan


Telefon: 0705-73 08 23

E-mail: anna@easymoving.se