Vad är Feldenkrais


Vad är Feldenkrais?

Hur utövas Feldenkrais-metoden?


Det finns två sätt:

  • Individuella lektioner (behandlingar) - personen ligger på en Feldenkrais-bänk och det är i huvudsak pedagogen som gör rörelserna åt personen. Pedagogen håller sig alltid inom vad kroppen tillåter, dvs det handlar om relativt små, mjuka rörelser och aldrig ytterlägen, streching eller "knäckande". En lektion tar ca 50 minuter.


  • Grupplektioner - pedagogen håller sk ATM-lektioner (Awareness Through Movement) där deltagarna följer pedagogens instruktioner. Även här håller man sig inom det spann som är enkelt och bekvämt för kroppen. Vanligast är att lektionen sker liggande på golvet. Den kan även vara sittande på en stol eller stående. Tidsåtgången varierar men uppgår normalt till en timme.


Vad är det som händer i kroppen?


Feldenkrais-metoden kan beskrivas på många olika sätt. Nedan kommer jag att lägga upp ett antal korta filmer där jag förklarar metoden samt visar hur Feldenkrais kan underlätta livet i din vardag.


Skicka ett mail till Anna

anna@easymoving.se

Anna Harrstedt

Auktoriserad Feldenkraispedagog


Hedvägen 192 (Hälsokuben) Trelleborg

- ingång från Maskingatan


Telefon: 0705-73 08 23

E-mail: anna@easymoving.se